Nguyễn Thành Luy

Trên Nương

          Người Pu Péo và người K'lao là những dân tộc thiểu số còn rất ít và sống rãi rác trên đất nước.
Share on Google Plus

About luy nguyen

I was born in Danang and living in Saigon, Vietnam. In the images on this site. I hope to bring to you the feeling of gentle entertainment. Wish you happy!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment